TARIFES

Les tarifes de l’escola inclouen:

  • 30 sessions 
  • 26 sessions de classe d’instrument i un mínim de 6 sessions de conjunt instrumental
  • 9 mensualitats 

Les següents tarifes són les aprovades per l’ordenança actualment vigent:

Tarifes, v4

Procediment per donar-se de baixa:

Si un cop feta la inscripció no podeu seguir endavant amb el curs per qualsevol motiu, heu de seguir aquests passos:

  • Per tal que l’ajuntament procedeixi a donar-vos de baixa del servei de l’escola de música, s’ha de comunicar a l’ajuntament per instància i amb un mínim d’un mes d’antelació
  • La no comunicació de la voluntat de pèrdua de condició d’usuari del servei, amb l’antelació prevista al paràgraf anterior, suposarà la renúncia al dret de devolució de l’ingrés