Oferta Formativa

  • Sensibilització musical (P3 – P5)

Programa destinat a l’aprenentatge dels conceptes bàsics de la música a partir de la cançó,  l’audició, el moviment i, al final del programa, amb els instruments Orff i altres.

IMG_6519

  • Formació musical i instrumental (a partir de 1r de primària i per adults)

Classe grupal d’instrument (2 alumnes – 40 min. / 3 alumnes 60 min.), llenguatge musical* (60 min) i conjunt instrumental.

IMG_6586
Classe individual d’instrument de 30 o 40 min., llenguatge musical* (60 min) i conjunt instrumental.

IMG_2879

  • Classe d’instrument

Classe de 30 o 40 min. i conjunt instrumental.

  • Classe de llenguatge o d’harmonia i arranjaments

Classe grupal de 60 min.

  • Conjunt instrumental

Classe grupal de 40 min. Per a grups de música tradicional ja consolidats, amb un mínim de 3 membres.

* obligatori per als alumnes amb un nivell inferior a 4t de grau elemental.