Què és l’EMMTP?

L’Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès (EMMTP) de l’Arboç, és un centre dedicat a l’aprenentatge de la música, principalment a través dels instruments tradicionals.

L’escola vol ser un agent cultural que faci arribar la música a la vida del municipi. Per això organitza activitats (audicions, concerts, etc.) i participa en actes propis del municipi (matinades, concert vermut, cavalcada de reis, etc.).